Verminder de kans op gebreken
Reinigen van daken

Een schoon dak blijft beduidend langer in goede conditie, bovendien vermindert sterk het risico van lekkages en klachten.

  • Hellend dak

    Bij een schuin of hellend dak bestaat onderhoud meestal uit reinigen van het dak en reparatie of vervanging van dakpannen. Bij de jaarlijkse inspectie worden ook de dakgoten gereinigd en gecontroleerd op verzakking. Controle van de aansluiting van dakkapellen met het dak, valt hier ook onder.

  • Platte daken

    Een plat dak is onderhoudsintensiever dan een hellend dak. Het dak moet gecontroleerd worden op scheuren, vochtige plekken en slijtage van de dakbedekking. Bij reiniging worden voorwerpen verwijderd die de bedekking kunnen beschadigen. Ook wordt het dak ontdaan van bladeren en ander vuil. Zo wordt verstopping van de afvoeren van hemelwater voorkomen. Ook de randaansluitingen van de dakbedekking worden onderzocht op deugdelijkheid van de naadverbindingen en eventuele verzakkingen of andere vormveranderingen.

Indien grotere reparaties aan de dakbedekking noodzakelijk zijn, dan brengen wij hiervoor, indien gewenst, een offerte uit. Ook kunt u voor het onderhoud van uw dak, een onderhoudscontract bij ons afsluiten.

Bel mij terug