voor alle timmerwerken
Timmerwerk

Bij een inspectie van het dak kan het voorkomen dat zichtbare gebreken aan de dakconstructie of aan het dakbeschot worden geconstateerd. In kapconstructies van "oudere" woningen is het niet ongebruikelijk, sporen van houtboorders (houtworm) aan te treffen. Dit leidt echter zelden tot ingrijpend herstel. Toch kan het voorkomen dat de geconstateerde gebreken dusdanig zijn, dat geadviseerd wordt om bijvoorbeeld de spanten gedeeltelijk of geheel te vervangen.

BORGANS kan deze timmerwerkzaamheden voor u uitvoeren, u hoeft hiervoor dus geen ander bedrijf in te schakelen.

Ook voor ander voorkomend timmerwerk kunt u een beroep op ons doen, zoals:

  • maken van nieuwe spanten;
  • nieuwe vloeren met vloerplanken;
  • maken van plafonds;
  • maken van dakkappellen;
  • maken van vlieringen op bijvoorbeeld een bestaande hoge zolder.

Bel mij terug